Viktig information

Viktig information!

Vi har fått kännedom om att det finns en kopia av vår produkt Cab Diner mikrovågsugn på marknaden som saluförs som vår ugn.

Vår produkt Cab Diner mikrovågsugn är CE-märkt och modifierad på ett trafiksäkert sätt enligt EU:s direktiv samt godkänd av Electrolux för modifieringen.

Electrolux garantier gäller i hela Europa på vår ugn.